Zoznam členov

Meno priezvisko,titul št. prís druh športu Športová činnosť ako odborná činnosť v športe Dátum vzniku odbornej spôsob. Datum skončenia odbornej spôsob. Datum uhrady členskeho Dátum platnosti členského
Čerťaský Filip SVK Bežecké lyžovanie Športový odborník   31.05.2015 31.05.2020 04.01.2018 04.01.2020
Čunderlík Marián SVK Bežecké lyžovanie Športový odborník   31.05.2015 31.05.2020 22.12.2018 22.12.2023
Domiňák Ľuboš SVK Bežecké lyžovanie Športový odborník       04.01.2018 04.01.2020
Dobrotka Dušan SVK Bežecké lyžovanie Športový odborník   31.05.2015 31.05.2020 04.01.2018 04.01.2020
Domiňáková Gabriela SVK Bežecké lyžovanie Športový odborník   31.05.2015 31.05.2020 04.01.2018 04.01.2020
Heriban Jaroslav SVK Bežecké lyžovanie Športový odborník   31.05.2015 31.05.2020 22.12.2018 22.12.2023
Horváth Dušan, ing SVK Bežecké lyžovanie Športový odborník   31.05.2015 31.05.2020 04.01.2018 04.01.2020
Horváthová Ľubica, ing SVK Bežecké lyžovanie Športový odborník   31.05.2015 31.05.2020 04.01.2018 04.01.2020
Hricová Renáta SVK Bežecké lyžovanie Športový odborník   31.05.2015 31.05.2020 04.01.2018 04.01.2020
Hrúza Boris SVK Bežecké lyžovanie Športový odborník   31.05.2015 31.05.2020 22.12.2018 22.12.2019
Hrúza Tomáš, ing SVK Bežecké lyžovanie Športový odborník   31.05.2014 31.05.2019 22.12.2018 22.12.2023
Hrúza Slavomír SVK Bežecké lyžovanie Športový odborník Rozhodca 31.05.2014 31.05.2019 22.12.2018 22.12.2023
Hrúzová Katarína SVK Bežecké lyžovanie Športový odborník Rozhodca 31.05.2014 31.05.2019 22.12.2018 22.12.2023
Hrúzová Renáta SVK Bežecké lyžovanie Športový odborník   31.05.2015 31.05.2020 22.12.2018 22.12.2019
Hulalová Lenka SVK Bežecké lyžovanie Športový odborník   31.05.2015 31.05.2020 04.01.2018 04.01.2020
Ivanič Ivan SVK Bežecké lyžovanie Športový odborník   31.05.2014 31.05.2019 22.12.2018 22.12.2023
Karrach Ladislav, ing SVK Bežecké lyžovanie Športový odborník Rozhodca 31.05.2015 31.05.2020 04.01.2018 04.01.2020
Majerová Martina, ing SVK Bežecké lyžovanie Športový odborník   31.05.2015 31.05.2020 22.12.2018 22.12.2023
Podhradská Alexandra SVK Bežecké lyžovanie Športový odborník   31.05.2015 31.05.2020 04.01.2018 04.01.2020
Podhradská Zdenka SVK Bežecké lyžovanie Športový odborník   31.05.2015 31.05.2020 04.01.2018 04.01.2020
Podhradský Adam SVK Bežecké lyžovanie Športový odborník   31.05.2015 31.05.2020 04.01.2018 04.01.2020
Podhradský Roman, ing SVK Bežecké lyžovanie Športový odborník   31.05.2015 31.05.2020 04.01.2018 04.01.2020
Privalincová Helena SVK Bežecké lyžovanie Športový odborník   31.05.2015 31.05.2020 22.12.2018 22.12.2023
Privalinec Dušan SVK Bežecké lyžovanie Športový odborník Rozhodca 31.05.2014 31.05.2019 22.12.2018 22.12.2023
Schmidt Dalibor SVK Bežecké lyžovanie Športový odborník Rozhodca 31.05.2014 31.05.2019 04.01.2018 04.01.2020
Schmidt Martin SVK Bežecké lyžovanie Športový odborník   31.05.2013 31.05.2018 04.01.2018 04.01.2020
Schmidtová Eva SVK Bežecké lyžovanie Športový odborník Rozhodca 31.05.2013 31.05.2018 04.01.2018 04.01.2020
Strohner Peter SVK Bežecké lyžovanie Športový odborník   31.05.2014 31.05.2019 22.12.2018 22.12.2023
Zlatoš Marián SVK Bežecké lyžovanie Športový odborník   31.05.2015 31.05.2020 04.01.2018 04.01.2020
Halíř Viktor, ing SVK Bežecké lyžovanie Športový odborník Rozhodca 26.01.2010 26.01.2015 04.01.2018 04.01.2020
Zlatošová Hana,Mgr SVK Bežecké lyžovanie Športový odborník Rozhodca 26.04.2011 26.04.2016 22.12.2018 22.12.2023
Michalech Viliam SVK Bežecké lyžovanie Športový odborník       22.12.2018 22.12.2023