Zoznam členov

Meno priezvisko,titul št. prís druh športu Športová činnosť ako odborná činnosť v športe Dátum vzniku odbornej spôsob. Datum skončenia odbornej spôsob. Datum uhrady členskeho Dátum platnosti členského
Čerťaský Filip SVK Bežecké lyžovanie Športový odborník   31.05.2015 31.05.2020 18.11.2018 18.11.2023
Domiňák Ľuboš SVK Bežecké lyžovanie Športový odborník       29.06.2018 29.06.2023
Dobrotka Dušan SVK Bežecké lyžovanie Športový odborník   31.05.2015 31.05.2020 29.06.2018 29.06.2023
Domiňáková Gabriela SVK Bežecké lyžovanie Športový odborník   31.05.2015 31.05.2020 18.11.2018 18.11.2023
Heriban Jaroslav SVK Bežecké lyžovanie Športový odborník   31.05.2015 31.05.2020 22.12.2017 22.12.2023
Horváth Dušan, ing SVK Bežecké lyžovanie Športový odborník   31.05.2015 31.05.2020 04.01.2018 04.01.2022
Horváthová Ľubica, ing SVK Bežecké lyžovanie Športový odborník   31.05.2015 31.05.2020 04.01.2018 04.01.2022
Hricová Renáta SVK Bežecké lyžovanie Športový odborník   31.05.2015 31.05.2020 29.06.2018 04.01.2023
Hrúza Boris SVK Bežecké lyžovanie Športový odborník   31.05.2015 31.05.2020 22.12.2017 22.12.2022
Hrúza Tomáš, ing SVK Bežecké lyžovanie Športový odborník   31.05.2014 31.05.2019 22.12.2017 22.12.2023
Hrúza Slavomír SVK Bežecké lyžovanie Športový odborník Rozhodca 31.05.2014 31.05.2019 22.12.2017 22.12.2023
Hrúzová Katarína SVK Bežecké lyžovanie Športový odborník Rozhodca 31.05.2014 31.05.2019 22.12.2017 22.12.2023
Hrúzová Renáta SVK Bežecké lyžovanie Športový odborník   31.05.2015 31.05.2020 22.12.2017 22.12.2022
Hulalová Lenka SVK Bežecké lyžovanie Športový odborník   31.05.2015 31.05.2020 04.01.2018 04.01.2023
Ivanič Ivan SVK Bežecké lyžovanie Športový odborník   31.05.2014 31.05.2019 22.12.2017 22.12.2022
Karrach Ladislav, ing SVK Bežecké lyžovanie Športový odborník Rozhodca 31.05.2015 31.05.2020 04.01.2018 04.01.2023
Hrúzová Martina, ing SVK Bežecké lyžovanie Športový odborník   31.05.2015 31.05.2020 22.12.2017 22.12.2022
Podhradská Alexandra SVK Bežecké lyžovanie Športový odborník   31.05.2015 31.05.2020 04.01.2018 04.01.2023
Podhradská Zdenka SVK Bežecké lyžovanie Športový odborník   31.05.2015 31.05.2020 04.01.2018 04.01.2023
Podhradský Adam SVK Bežecké lyžovanie Športový odborník   31.05.2015 31.05.2020 04.01.2018 04.01.2023
Podhradský Roman, ing SVK Bežecké lyžovanie Športový odborník   31.05.2015 31.05.2020 04.01.2018 04.01.2023
Privalincová Helena SVK Bežecké lyžovanie Športový odborník   31.05.2015 31.05.2020 22.12.2017 22.12.2022
Privalinec Dušan SVK Bežecké lyžovanie Športový odborník Rozhodca 31.05.2014 31.05.2019 22.12.2017 22.12.2022
Schmidt Dalibor SVK Bežecké lyžovanie Športový odborník Rozhodca 31.05.2014 31.05.2019 29.06.2018 04.01.2023
Schmidt Martin SVK Bežecké lyžovanie Športový odborník   31.05.2013 31.05.2018 29.06.2018 04.01.2023
Schmidtová Eva SVK Bežecké lyžovanie Športový odborník Rozhodca 31.05.2013 31.05.2018 29.06.2018 04.01.2023
Strohner Peter SVK Bežecké lyžovanie Športový odborník   31.05.2014 31.05.2019 22.12.2017 22.12.2022
Halíř Viktor, ing SVK Bežecké lyžovanie Športový odborník Rozhodca 26.01.2010 26.01.2015 04.01.2018 04.01.2023
Zlatošová Hana,Mgr SVK Bežecké lyžovanie Športový odborník Rozhodca 26.04.2011 26.04.2016 22.12.2017 22.12.2022
Michalech Viliam SVK Bežecké lyžovanie Športový odborník       22.12.2017 22.12.2022
Baláž Zdenko SVK Bežecké lyžovanie Športový odborník 07.12.2019 07.12.2024
Králik Marek SVK Bežecké lyžovanie Športový odborník 07.12.2019 07.12.2024
Rusín Martin SVK Bežecké lyžovanie Športový odborník 29.06.2018 29.06.2023
Ivan Peter SVK Bežecké lyžovanie Športový odborník 29.06.2018 29.06.2023
Valocka Milan SVK Bežecké lyžovanie Športový odborník 07.12.2019 07.12.2024
Gorduličová Adriána SVK Bežecké lyžovanie Športový odborník 07.12.2019 07.12.2024